Close

Je možné stanovit výživné zpětně? Ano, jde to!

Věděli jste, že vyživovací povinnost lze za některých okolností stanovit i zpětně? A víte, jaké okolnosti to jsou?

Zpětně určit výživné je možné u nezletilých dětí, a to až 3 roky nazpět ode dne zahájení soudního řízení. U zletilých dětí se výživné stanovuje nejdéle ke dni podání návrhu.

Jaké jsou pro to důvody? Podívejme se na příklad:

Pepa a  Jana spolu žili 5 let, jak se říká, na psí knížku, a narodila se jim dcera. Bohužel se ale rozešli a při rozchodu se dohodli, že dceru bude vychovávat Jana a Pepa na ní bude každý měsíc platit 3.000 Kč. Nějaký čas vše fungovalo, pak se ale Pepa odstěhoval, změnil práci a peníze začal posílat velmi nepravidelně nebo méně, než se dohodli. Jana doufala, že se jedná jen o přechodnou změnu, ale situace se nezměnila celé dva roky. Rozhodla se proto, že když nedodržuje jejich dohodu, nechá alimenty určit soudně. Naštěstí jí kamarádka poradila, že pokud jí Pepa už dva roky téměř neplatí a nemá vyživovací povinnost stanovenou soudně, může žádat o alimenty i zpětně. Jana tak učinila, a soud určil vyživovací povinnost jak do budoucna, tak zpětně a vyčíslil, kolik má Pepa Janě doplatit.

shutterstock_383272642

Zpětná změna výše alimentů

Zpětně lze měnit i výši stanoveného výživného, opět to však platí pouze u nezletilých, a rovněž je to možné maximálně 3 roky dozadu. Návrh na zpětné snížení i zvýšení alimentů mohou podat oba rodiče.

Důvody pro změnu výše alimentů jsme si vysvětlili v minulém článku – Změna výše výživného – kdy na to máte nárok? Např. dítě začalo chodit do školy, onemocnělo nebo druhý rodič přišel o práci, utrpěl vážný úraz atd. Člověk v takových situacích většinou doufá, že se brzy zlepší, a proto čeká. Pokud k tomu však nedojde, máte možnost zažádat o snížení nebo zvýšení alimentů i zpětně k této změně situace, maximálně však 3 roky nazpět.

Příklady:

Syn paní Čekalové nastoupil do 3. třídy. Výživné na něj bylo stanoveno v době rozvodu, kdy mu byly 3 roky, později se výše neměnila. Od té doby, kdy syn nastoupil do školy, se však výrazně zvýšily náklady na jeho výživu, hlavně kvůli školním pomůckám, aktivitám se školou, kroužkům atd. Paní Čekalová už si nemohla dovolit vše hradit. Podala proto k soudu návrh na zvýšení alimentů. Soud uznal, že výdaje na péči o syna se skutečně zvýšily, a to již od doby, kdy nastoupil do školy a výživné zvýšil od této doby.

Může však dojít i ke změně poměrů na straně rodiče, který má povinnost výživné platit.

Pan Kabát se ocitne po delší dobu ve špatné finanční situaci, nebo na nemocenské, a není tak schopen hradit výživné ve stanovené výši. Pár měsíců tedy platí alimenty jen částečně. Po nějaké době si zažádá o zpětné snížení výživného a soud mu vyhoví. Zde ovšem vždy platí zásada, že ty alimenty, které již byly vyplacené, se nevrací.