Close

Můžete dlužné výživné vymáhat po prarodičích? Jak na to?

Vyživovací povinnost má vůči svému dítěti každý rodič od jeho narození, a to ze zákona. Může se ale stát, že rodič tuto povinnost neplní, na dítě výživné neplatí a ani se jej na něm nedá domoci. Věděli jste, že v takovém případě přechází vyživovací povinnost na prarodiče a můžete žádat výživné po nich?

Zákon takovou možnost upravuje pro zabezpečení výživného pro nezletilé děti. Nejedná se však o vymáhání té samé vyživovací povinnosti, kterou má k dítěti rodič, nýbrž o povinnost novou a podpůrnou. Prarodiče dítěte tak nebudou platit výživné stanovené rodiči dítěte za něj, ale takové výživné, které jim stanoví soud v novém řízení.

Neplacení výživného rodičem však musí mít objektivní důvody, neochota ani vyhýbání se placení nestačí. Takovým objektivním důvodem je například neschopnost vykonávat práci, pobyt ve vězení bez možnosti výdělku, anebo pokud se ani soudu ani exekutorovi nepodařilo nic vymoci.

Vyživovací povinnost přechází na všechny prarodiče dítěte, tedy nejen rodiče neplatiče. Výše výživného se pak určí podle jejich schopnosti jej platit, a to porovnáním jejich možností a majetkových poměrů. Pokud tedy některý z prarodičů stále pracuje či podniká, bude se na výživném podílet více než ten, který je již v důchodu.

Na rozdíl od vyživovací povinnosti rodičů k dítěti, kdy má dítě nárok na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, výživné od prarodičů by mělo pokrýt jeho odůvodněné potřeby, může tedy být v nižším rozsahu než od rodiče.

A jak se výživného od prarodičů domoci?

Je třeba podat novou žalobu na stanovení vyživovací povinnosti, a tím zahájit nové soudní řízení. Pokud jste tak již učinili, soud stanovil prarodičům výživné a některý z nich jej neplatí, můžete postupovat stejně jako u neplacení ze strany rodiče dítěte – tedy obrátit se opět na soud nebo na exekutora.

Stejně jako u rodiče dítěte, který je povinen platit výživné, je i s prarodiči lepší se nejdříve snažit v klidu dohodnout. Pokud byste však z jejich strany nenašli žádnou ochotu podílet se na výživě svého nezletilého vnoučete, máte právo obrátit se s tímto nárokem na soud.

V případě, že byste měli nějaké další otázky k tomuto tématu nebo byste chtěli vymáhání rovnou začít řešit, podívejte se na Alimenty dětem.cz.