Close

Náhradní výživné

Články v médiích o zálohovaném či náhradním výživném jsme četli již posledních několik let. V poslední době se v této věci udělal velký krok kupředu, protože vláda schválila zákon č. 898 o náhradním výživném. Aby začalo náhradní výživné platit, musí tento zákon ještě projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Nakonec ho také musí podepsat prezident.  

Jak náhradní (zálohované) výživné funguje?

Při rozvodu nebo rozchodu rodičů soud často jednomu z rodičů stanoví, že musí platit tzv. výživné. Velice zjednodušeně můžeme říci, že tyto peníze slouží k tomu, aby rozchod rodičů měl na vývoj a rozvoj dítěte co nejmenší dopad, alespoň po ekonomické stránce. I díky tomu, že je v České republice více než 800 tisíc lidí v exekucích, se velice často stává, že druhý rodič výživné platit nedokáže. Zejména studium, sport či další zájmové aktivity nejsou levnou záležitostí a je velká škoda, když děti nemohou rozvíjet svůj talent jen z důvodu, že druhý rodič nemůže přispívat na jejich vývoj v podobě alimentů.  A právě v těchto případech by měl zasáhnout stát a samoživitelům či samoživitelkám pomoci.

Co když rodič alimenty platit může, ale nechce?

Tak i na to zákon o náhradním výživném pamatuje. Ještě před tím, než můžete požádat o náhradní výživné, musíte po neplatiči začít dlužné alimenty vymáhat. Nejefektivnější formou vymáhání alimentů je prostřednictvím exekutora. Ten má široké pravomoci a může nejen provádět srážky ze mzdy či obstavit bankovní účty, ale také zabavit řidičské oprávnění. Exekutor by tedy měl odhalit, zda dlužník peníze má, či nemá. Pokud u dlužníka zjistí nějaký majetek, tak dlužné alimenty vymůže. A právě na vymáhání alimentů prostřednictvím exekutora se v rámci projektu Alimenty dětem specializujeme a dokážeme vám pomoci.  Až v momentě, kdy se nic nevymůže, je možné zažádat o náhradní výživné.

Pojďme se podívat na to, co musí rodiče splnit, aby náhradní výživné mohli získat.

Abyste měli nárok náhradní výživné, musíte splnit dvě podmínky:

  1. Musíte mít bydliště na území České republiky (existují zde nějaké výjimky).
  2. Je třeba aktivně vymáhat alimenty, a to buď prostřednictvím exekutora či soudu. To znamená, že musí probíhat tzv. vykonávací řízení. Pozor! Pokud bylo vykonávací řízení z nějakého důvodu zastaveno, tak doba mezi jeho zastavením a podáním žádosti o náhradní výživné nesmí být delší než 4 měsíce.

Zažádat o náhradní výživné budete moci u Úřadu práce na speciálním formuláři. V něm se vyznačí podstatné údaje o exekuci či výkonu rozhodnutí a způsob výplaty náhradního výživného (na bankovní účet, poštovní poukázkou). Spolu s žádostí je nutné předložit i rozsudek soudu, ve kterém je určena vyživovací povinnost a výše výživného. Je také potřeba doložit, co bylo v posledních 4 měsících na alimentech vymoženo. Pokud bylo hrazeno jen částečně, je třeba předložit doklad, který to dokazuje (např. výpis z účtu). Pokud nebylo na alimentech vymoženo nic, stačí učinit prohlášení o tom, že žádná částka uhrazena nebyla.

Kolik bude činit náhradní výživné?

Náhradní výživné bude maximálně 3 000 Kč měsíčně po dobu dvou let. Pokud dlužník na alimenty platí jen částečně, tak se k této částce náhradní výživné připočte, aby se celková částka rovnala soudem stanoveným alimentům. Výše náhradního výživného se stanovuje vždy na 4 kalendářní měsíce. Částka, která bude tyto 4 měsíce hrazena, se vypočítá z předchozích 4 kalendářních měsíců.

Příklad

Paní Jana měla s panem Josefem dceru Terezku. V roce 2018 se ale rozvedli a soud určil panu Josefovi platit výživné ve výši 2 000 Kč. Pan Josef nejdříve řádně platil, ale pak se dostal do finančních problémů, přestal platit a přestal i komunikovat. Neplacení alimentů představuje pro paní Janu velký problém, a tak se rozhodla tuto situaci aktivně řešit. Pomocí projektu Alimenty dětem začala dlužné alimenty vymáhat, ale bohužel exekutor u pana Josefa dokázal srážet ze mzdy pouze 750 Kč měsíčně….

Od ledna do dubna bylo celkově vymoženo 3.000 Kč, nicméně vymoženo mělo být 8.000 Kč. Rozdíl těchto dvou částek (5.000 Kč) pak rozložíme do 4 kalendářních měsíců a vyjde nám, že náhradní výživné bude hrazeno v období květen až srpen ve výši 1.250 Kč každý měsíc.

Aby bylo náhradní výživné hrazeno dále i po uplynutí prvních 4 kalendářních měsíců, je třeba nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce (do konce června) dalšího období prokázat výši uhrazeného výživného povinným rodičem za první období. Náhradní výživné se tak pro každé období 4 kalendářních měsíců stanovuje znovu a vypočítá se z předchozího čtyřměsíčního období. V období květen až srpen bylo tedy státem na výživné přispíváno 1.250 Kč měsíčně. V našem případě se stalo, že pana Josefa v práci povýšili a zvedli mu tak mzdu. Protože má vyšší příjem, bylo možné mu tak zvýšit měsíční srážku ze mzdy. Soudní exekutor vypočetl, že je možné zvýšit měsíční srážku na 1.000 Kč a tak v období květen až srpen bylo na povinném vymoženo celkově 4.000 Kč. V tom případě se částka na náhradní alimenty sníží, a to o 250 Kč. Každý měsíc bude tedy od září do prosince na náhradním výživném vypláceno 1.000 Kč.