Close

Nejúčinnější způsob vymáhání alimentů? Nechat nařídit exekuci!

Nepříjemná situace, která bohužel potká nejednoho rodiče, je, že mu druhý rodič neplatí alimenty. Často bohužel rodiče neznají své možnosti, jak se bránit, když s neplatičem není řeč, a proto jsme tu my, abychom vám objasnili cesty, kterými se můžete dostat k dlužné částce.

Nařízení trestního oznámení? Spíše potrestá dlužníka, než skutečně pomůže.

Podání trestního oznámení na trestný čin zanedbání povinné výživy je poměrně známým a hojně využívaným způsobem. Nevede však často k úspěchu, třeba i kvůli neochotě policistů, se kterou mají naše klientky zkušenosti. Třeba se setkávají s tvrzením policistů, že trestní oznámení mohou podat až po 5 měsících, co dlužník nezaplatil. To však není pravda! Podat trestní oznámení je možné už po 4 měsících.

Pokud Policie případ neodloží a začne se jím zabývat, je s neplatičem zahájeno trestní řízení. Nejčastěji dostane rodič-neplatič „podmínku“, tedy podmíněný trest odnětí svobody. To znamená, že se rodič dítěte musí chovat po odsouzení řádně. Pokud by se tak nechoval a podmínku tím porušil, bude muset nastoupit do vězení.

Jinými slovy, trestní oznámení sice rodiče-neplatiče může potrestat, ale peníze pro vaše děti vám zpravidla nepřinese.

A co zkusit vymáhat alimenty soudně?

Dále existuje možnost obrátit se s vymáháním dluhu na soud podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Pro tento postup je však nutné, aby přitom byl označen i konkrétní způsob, jakým má soud dluh vymáhat a z jakého majetku (například příjmu, bankovního účtu, nemovitosti…). Takový postup ovšem vyžaduje poměrně dost informací o neplatiči. A právě toto bývá často kamenem úrazu. Rodiče dítěte nejsou vždy v kontaktu a nemají tudíž přehled o majetkové situaci toho druhého. Proto se často stává, že výkon rozhodnutí je zastaven, aniž by se podařilo výživné alespoň částečně vymoci. Úspěšnost tohoto postupu se tak pohybuje pouze kolem 5 % (vymáhání prostřednictvím exekutora má úspěšnost až 70 %).

Druhým důvodem, proč je tato možnost tak málo efektivní, je, že soud může provádět vždy pouze jeden navržený způsob vymáhání a další provede až na nový návrh po zastavení předchozího vymáhání. Tím však neplatič získá čas na to, aby případně svůj další majetek „schoval“.

Exekutor pomůže!

Naproti tomu exekutor může způsoby vymáhání kombinovat, provádět je zároveň a má k dispozici i další nástroje, které pomohou vymoci dlužnou částku! Navíc si sám zjišťuje, jaké má dlužník majetkové poměry, tak ani nepotřebuje moc informací. Tím, že využívá veškerých možných zákonných způsobů, se tak zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří dluh vymoci. Díky tomu se účinnost vymáhání prostřednictvím exekutora pohybuje kolem 70 %.

Exekutor je také jediný, kdo může kvůli neplacení alimentů zabavit dlužníkovi řidičské oprávnění! Tak existuje šance vymoci alimenty, i když dlužník třeba pracuje na černo, ale má auto, kterým do práce jezdí. Zabavení řidičáku je tak účinným donucovacím prostředkem, jak vymoci alimenty. Navíc, podle Ústavního soudu, zákaz řízení platí pro neplatiče až do vymožení dluhu (nezaniká tedy dosažením dospělosti dítěte, jak se mnozí mohou domnívat).

Exekutor také může dohlédnout na to, že alimenty budou řádně placeny i v budoucnu.

Ani v případě exekutora bohužel nejde garantovat 100% úspěšnost, neboť někdy se mu skutečně nepodaří dohledat žádný příjem, či majetek, na který by mohl nechat nařídit exekuci. Někteří lidé žijí “mimo systém”, pracují na černo, mají trvalý pobyt hlášený na úřadě, je na ně vedeno mnoho exekucí, které neplní…

Přesto je však tato možnost nejúčinnější ze způsobů, kterými lze výživné vymáhat. Tak co dáte za zkoušku? Obraťte se na nás a společně se pokusíme alimenty vymoci!  Alimenty dětem.cz