Close

Neplatí alimenty na vysokoškoláka? Přijde o řidičák.

Dosud mohl exekutor zabavit dlužníkovi řidičák jen v případě dlužných alimentů u nezletilých dětí. Od 4. 10. však vstoupila v účinnost novela, která exekutorům tento postup umožňuje i pro dluh na zletilé děti. Pro vysokoškoláky s neplatícími rodiči se tak nyní významně zvyšuje šance domoci se svých práv.

Projekt Alimenty dětem.cz tuto novelu od samého počátku podporoval. Dle našich vlastních statistik má vymáhání s pomocí zabavení řidičského oprávnění úspěšnost okolo 90 %! Pro dlužníky jde totiž o nepříjemný zásah do osobního života a dluhy raději uhradí.

A jak toto “zabavení řidičáku” funguje v praxi?

V první řadě je třeba si uvědomit, že se nejedná o trest za neplacení alimentů, ale spíše o nástroj, jak dluh z neplatiče vymoci. Zákon zde uplatňuje logiku, že když si rodič může dovolit jezdit automobilem, měl by být schopen také platit dětem alimenty. Pokud tedy alimenty neplatí, nemůže ani řídit. Tento princip však pochopitelně nemůže platit u řidičů z povolání, na což pamatuje i zákon. Exekutor tedy nesmí pozastavit řidičské oprávnění osobě, která prokáže, že řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k výkonu své práce.

V případě, že k tomuto kroku exekutor skutečně přistoupí, zašle nejprve dlužníkovi dopis. V něm ho upozorní, že od určitého data jeho řidičské oprávnění neplatí a informuje o tom i obecní úřad, který vede registr řidičů. Dlužník je také vyzván, aby svůj řidičský průkaz odevzdal. Pokud by řidič i přesto řídil a byl zastaven Policií, hrozí mu vysoké pokuty.

Pozastavení řidičského oprávnění však neznamená, že by ho dlužník ztrácel nenávratně a musel by později znovu skládat zkoušky v autoškole. K obnovení platnosti řidičského oprávnění postačí, když dlužník dluh v plné výši zaplatí. Následně exekutor zajistí obnovení řidičského oprávnění a řidič může znovu začít jezdit.

 

Dluží vám jeden z rodičů alimenty a vy nevíte jak začít s vymáháním? Stačí se registrovat na www.alimentydetem.cz