Close

Výživné na zletilé dítě

Jak je to s alimenty v případě, že jsou děti již plnoleté? Musí rodič platit výživné, když dítě studuje vysokou školu? A co o prázdninách, když dítě nestuduje? Otázek ohledně výživného pro již dospělé děti je mnoho, avšak odpovědi nejsou vždy jednoznačné.

Do kdy trvá vyživovací povinnost?

Vyživovací povinnost rodiče k dítěti vzniká narozením. Co se týče délky jejího trvání, obecně platný věkový limit stanoven není. To znamená, že osmnácté a dokonce ani šestadvacáté narozeniny nemusí mít význam. Vše se odvíjí od toho, zda dítě stále studuje a poctivě se připravuje na budoucí povolání, nebo zda již úderem osmnáctého roku věku školní docházku ukončí a začne pracovat na plný úvazek.

Předpoklady pro trvání vyživovací povinnosti

Podstatnou okolností je, jakou školu a jakým způsobem dítě studuje. V případě, že studuje kvalitní a náročnou školu, kterou se připravuje na svůj budoucí pracovní život a toto mu neumožňuje naplno pracovat, má nárok na výživné po celou dobu studia, a to i během prázdnin. Pokud se však jedná o tzv. „věčného“ studenta, který studuje již několikátou školu se špatným výsledkem a vyhýbá se tímto nástupu do pracovního procesu, není rodič povinen dítě po dosažení plnoletosti, živit. Co se týče dálkového studia, zde se předpokládá, že je dítě schopno naplno pracovat, a tedy si zajistit obživu.

Výjimečným případem je situace, kdy dítě pobírá invalidní důchod a zdravotní stav mu znemožňuje plnohodnotně pracovat. V takovém případě může trvat vyživovací povinnost rodiče i celý život.

Vše tedy záleží na okolnostech konkrétního případu a na aktivitě dítěte. Jiná situace bude u dítěte, které právě dokončilo vysokou školu a aktivně se snaží najít si práci oproti případu, kdy se dítě nástupu do zaměstnání vyhýbá.

Co se týče jednání o výživném, dosažením dospělosti jedná dítě před soudy a úřady již samo za sebe, jinak tomu není ani v případě výživného. Pokud tedy nebude částka postačovat k úhradě potřeb dítěte a rozhodne se pro podání návrhu na zvýšení výživného, musí tak již učinit samo za sebe. To stejné platí, pokud rodič výživné na dítě neplatí a tomu scházejí prostředky, aby mohlo řádně studovat. V takovém případě se může obrátit na AlimentyDetem.cz, kde pomůžeme dlužné výživné zdarma a bez rizika vymoci.