Close

Cochemský model: ukončení vztahu s grácií a bez soudu

Konec manželství je pro obě strany vždy velmi nepříjemnou záležitostí. Situace je však zpravidla ještě vyhrocenější, pokud mají manželé děti, které rozvodem trpí bez vlastního přičinění nejvíc ze všech. Právě takovým situacím by mohl zabránit takzvaný Cochemský model, jehož cílem je zajistit, aby spory o dítě nemusely být rozhodovány autoritativně soudem, ale naopak upřednostňuje dohodu obou rodičů.

Tento přístup vznikl v Německu a po příznivých ohlasech se začal šířit také do dalších zemí. V Česku je zatím v aplikaci této praxe nejdále Okresní soud v Novém Jičíně. Do budoucna by se však i díky zvažovaným změnám zákonů mohl stát běžnou praxí ve všech soudních řízeních týkajících se péče rodičů o dítě. A to je jedině dobře!

Podstata Cochemského modelu

Centrem pozornosti je zde rodičovská odpovědnost. Tu má vůči svému dítěti každý rodič a měl by tedy dbát zejména o ochranu zájmů svého dítěte. Ve vyhrocených sporech však někdy není jednoduché udržet nadhled a najít s partnerem dohodu. Dnes tak velká část sporů končí namísto dohody rodičů rozhodnutím soudu, což celou nemilou situaci ještě více vyostří.

Je nutné si uvědomit, že soudce takových případů rozhoduje každý týden hned několik a nemá tedy prostor se s dítětem a jeho poměry seznámit důkladně. Cochemská praxe z toho důvodu upřednostňuje dohodu rodičů, ke které má rodičům dopomoci nejen soud, ale také další aktéři od advokátů až po orgán sociálně právní ochrany dětí.

shutterstock_338057096

A jak vypadá tento postup v praxi?

Pro lepší znázornění představíme celý proces na praktickém příkladu.

Markéta a Tadeáš se rozvádějí a mají spolu syna Filipa. Vzájemně spolu však již vůbec nekomunikují a zdá se, že se nebudou schopní dohodnout vůbec na ničem. Před prvním jednáním u soudu jsou však oba pozvání na společné jednání k OSPODu, kde  jim pracovníci vysvětlí, že součástí jejich odpovědnosti k dítěti je také povinnost pokusit se nalézt nejlepší model uspořádání vztahů pro dítě. Markéta po tomto jednání změní přístup a snaží se dohodnout, Tadeáš však trvá na svém a odmítá s Markétou mluvit.

Krátce po této schůzce se obě dvě strany setkají na neformálním jednání u soudu, kde je jim znovu vysvětlen princip rodičovské odpovědnosti. Soudce zároveň Tadeášovi připomene, že k jeho přístupu může přihlédnout při svém rozhodnutí, neboť svým jednáním zřejmě nejedná v nejlepším zájmu dítěte. I kvůli tomu Tadeáš nakonec souhlasí s vyhledáním odborné pomoci.

Na následných konzultacích je rodičům představen rodičovský plán. Markéta i Tadeáš dostanou formulář s celou řadou otázek týkajících se například formy péče o dítě, výše výživného, ale také zdánlivě banálnějších otázek, jako kdo bude navštěvovat třídní schůzky, k jakému lékaři bude dítě chodit, jakých významných událostí by se dítě mělo s oběma rodiči zúčastnit nebo jakým mimoškolním aktivitám by se dítě mělo věnovat.

Na dalším setkání pak dají Markéta a Tadeáš plány dohromady a jsou oba překvapení, že se  vlastně docela shodují. Ve sporných otázkách pak shodu pomůže najít jejich konzultantka, která zároveň na základě pokynů rodičů připraví návrh dohody, se kterou obě strany souhlasí. Soud už pak při jednání dohodu pouze schválí a první krok ke klidnému rozvodu mají strany za sebou. Díky kompromisní dohodě lze nyní očekávat, že ji strany budou dodržovat spíše než rozhodnutí soudu, na kterém se takto nepodíleli a dětství dítěte tak bude narušeno jen v nezbytné míře.

Pokud by se ale Markéta s Tadeášem nedohodla, musel by soudce rozhodnout o zájmech dítěte sám. To se však díky společnému úsilí všech zapojených institucí stává jen v krajních případech, kdy jsou poměry mezi stranami narušeny nejen vzájemným sporem, ale například také duševní poruchou nebo závislostí na drogách či alkoholu. Dle statistik soudu v Novém Jičíně je však takových případů méně než 10 %.

Cochemský model v České republice

Tento model je u nás teprve na začátku svého působení. My však věříme, že společná shoda rodičů pomůže vyřešit nepříjemnou situaci snadněji a že zamezí také následným problémům do budoucna. Což se kladně může projevit i na placení výživného.

Pokud však již máte soudem určené výživné a druhý rodič ho přesto neplatí, můžeme vám pomoci. Stačí se registrovat na www.alimentydetem.cz