Close

Na co si dát pozor? Nejčastější mýty o vymáhání alimentů!

Řeč právníků je pro běžného smrtelníka jen stěží pochopitelná a z různých nedorozumění pak vzniká celá řada mýtů a polopravd.  To platí i v oblasti vymáhání alimentů. Rozhodli jsme se proto sepsat tento článek, abychom vás upozornili alespoň na ty mýty, které se objevují nejčastěji, a které mají nejzávažnější dopad na situaci dětí i rodičů.

Mýtus č. 1: K alimentům mi pomůže trestní oznámení.

Rodiče řešící problémy s alimenty se nejčastěji obrací na policii. Dle zkušeností našich klientek je však přístup mnoha policistů k řešení otázek výživného velmi liknavý. Policisté se často snaží najít důvody, proč neplacení výživného neřešit a odvolávají se zejména na projevení snahy ze strany dlužníka. Nic takového však naše právo nezná a například skutečnost, že dlužník uhradil 200 Kč namísto 2000 Kč není důvodem k odložení případu.

Pokud Policie případ neodloží a začne se jím zabývat, je s neplatičem zahájeno trestní řízení. Obžalovaný má možnost projevit tzv. účinnou lítost, která ho zbaví odpovědnosti za trestný čin. Podmínkou ale je, že musí před vynesením rozsudku uhradit celou dlužnou částku.

To se v praxi bohužel příliš často neděje a drtivá většina řízení pak končí odsouzením obžalovaného k podmíněnému trestu a v případě recidivy i k odnětí svobody. Dalším častým omylem je také to, že rozsudek trestního soudu má vliv na běh promlčecí lhůty. To ale není pravda. Tento rozsudek slouží skutečně pouze k potrestání dlužníka. K přerušení běhu promlčecí lhůty je tedy potřeba využít jiných nástrojů.

Mýtus č. 2: Výživné se nepromlčuje

V praxi se bohužel velmi často setkáváme se samoživiteli, kteří se domnívají, že se výživné nepromlčuje vůbec a s vymáháním dluhu není třeba spěchat. To bohužel není pravda. Realitou je, že se nepromlčuje právo na výživné jako takové. To znamená, že i když o stanovení výživného rodič několik let nepožádá, může tak později kdykoliv učinit, a to za předpokladu, že dítě stále nárok na výživné má.

Samotné výživné stanovené soudem je již běžnou pohledávkou a nárok na jednotlivé měsíční platby se po třech letech promlčuje. Jedinou výjimkou je rozhodnutí soudu, ve kterém je stanovena jednorázová částka, kterou má dlužník uhradit do určitého data. Takový nárok se pak promlčuje až po deseti letech. Je však ještě potřeba zdůraznit, že takovým rozhodnutím nemůže být rozsudek trestního soudu a to i přesto, že je v něm uvedena celková dlužná částka.

Mýtus č. 3: Dlužník platí pravidelně, ale méně, takže nic vymáhat nemůžu

Zmatek v různých způsobech vymáhání často vede k pomíchání podmínek využití jednotlivých nástrojů. Naši klienti mají často obavu, že nemohou alimenty vymáhat prostřednictvím exekutora, protože jim na účet pravidelně nějaká částka chodí. Stejně jako u trestního oznámení však i v tomto případě platí, že výživné má být placeno v plné výši. Pokud tomu tak není, rodič má právo po dlužníkovi nedoplatek vymáhat.

Na rozdíl od podání trestního oznámení navíc není třeba čekat se zahájením exekuce čtyři měsíce a návrh lze podat hned v momentě, kdy dluh vznikne. Pokud je to možné, je určitě lepší pokusit se u neplatiče zjistit, proč výživné nezaplatil a pokusit se s ním domluvit na řešení. Jestliže dohoda není možná a dlužná částka dítěti chybí, je na místě k vymáhání přistoupit bez zbytečného vyčkávání.

Mýtus č. 4: Nic o dlužníkovi nevím, takže nic vymáhat nemohu.

Mnoho rodičů se domnívá, že k vymáhání alimentů musí poskytnout informace o majetku a příjmech svého bývalého partnera. V případě vymáhání výživného přes exekutora však nic takového není třeba. K vymáhání alimentů musíte poskytnout jen základní identifikační údaje, tedy jméno, příjmení a rodné číslo dlužníka. Další informace už si exekutor zjistí sám prostřednictvím různých úřadů, ale obrátí se například také na banky a pojišťovny.

 

Chcete i vy začít řešit neplacení alimentů a domoci se toho, na co má vaše dítě právo? Podívejte se na www.alimentydetem.cz a neváhejte se na nás obrátit.