Close

Promlčení – kdy se výživné promlčuje?

 

Promlčení práva znamená, že po uplynutí určité doby je toto právo či nárok, který z něj vyplývá, oslabeno. Oslabení spočívá v tom, že je sice možné toto právo vymáhat soudně, avšak pokud dlužník namítne, že došlo k promlčení, nebude vám soudem vyhověno.

Hrozba promlčení se týká i výživného, proto je třeba se dluhem zabývat a nenechat jej ležet ladem. Víte, za jak dlouho se nárok na výplatu výživného promlčuje a nebude možné jej pak vymáhat?

Právo na výživné vs. nárok na platby výživného

Nejprve je důležité si rozlišit promlčení práva na výživné a nárok na jednotlivé dávky výživného. Leckde se totiž dočtete, že právo na výživné se nepromlčuje nikdy.

Tím je ale myšleno, že toto právo není ohraničeno věkem ani lhůtou a vy tak můžete podat návrh na určení výživného. Soud ji však určí jen v situaci, kdy jsou pro to dány zákonné podmínky.

Naproti tomu právo na „opakující se plnění výživného“ (pravidelné dávky výživného) se promlčuje, a to po 3 letech od doby, kdy měly být tyto jednotlivé dávky alimentů plněny. Jinak tomu ale je, pokud soud v rozhodnutí přiznal k zaplacení na výživné určitou částku, ta se pak promlčuje po 10 letech.

Tedy obecně řečeno, je-li soudem stanovena konkrétní finanční částka výživného, vztahuje se na tuto částku promlčecí lhůta.

Lhůta sem, lhůta tam – kdo se v tom má vyznat?

Abychom si pravidla promlčení vyjasnili, pojďme se spolu podívat na modelový příklad:

shutterstock_207000328

Příklad:

Paní Zajíčková a pan Zajíček se rozešli na podzim 2011, kdy také oba podali žádost o rozvod. Syn Kvido zatím zůstal v péči matky. V únoru 2012 rozhodl soud o svěření dítěte do péče matky a zároveň určil výživné tak, že za období listopad 2011 – únor 2012 vyměřil otci výživné zpětně v hodnotě 2.000 Kč za každý měsíc, tedy 8.000 Kč celkem. Dále pro období od února 2012 a dále stanovil výživné 3. 000 Kč měsíčně.

Ze zpětně vyměřeného výživného zaplatil pan Zajíček jen na listopad a prosinec. V roce 2012 platil pan Zajíček nepravidelně a za období květen až červenec poslal jen část alimentů. V roce 2013 se situace bohužel opakovala, a pan Zajíček během srpna až listopadu nezaplatil skoro nic, a vznikl mu tak další dluh.

Do března 2016 však pan Zajíček dlužné výživné nedoplatil a paní Zajíčková se rozhodla jej vymáhat přes advokáta a exekutora. Advokát jí ale nejprve vysvětlil, jak se to má s výživným a jeho promlčením.

Výživné určené soudem zpětně (2. 000 Kč měsíčně), se promlčí po 10 letech od doby, kdy mělo být podle rozhodnutí zaplaceno, takže dluh za leden a únor 2012 (celkem 4. 000Kč)  se promlčí až v roce 2022 a exekutor jej tak může vymoct.

Stejná promlčecí doba 10 let platí i v případě, kdy soud stanoví v rozhodnutí určitou celkovou částku, např. že má pan Zajíček zaplatit 15. 000 Kč. Tato částka stanovená soudem se také promlčí po 10 letech od doby, kdy měla být podle rozhodnutí zaplacena.

Jednotlivé měsíční platby (3.000 Kč) stanovené soudem od února 2012 se však promlčují vždy po 3 letech od doby, kdy měly být plněny. To znamená, že dluh za květen až červenec 2012 se promlčel v květnu až v červenci 2015, a exekutor tento dluh může vymáhat v případě, že dlužník nenamítne promlčení. Při námitce promlčení se tak může stát, že exekuce bude částečně či úplně zastavena, protože byla neoprávněná, což může přinést i povinnost hradit náklady na exekuci. Alimenty za období srpen až listopad 2013 se však promlčí až v srpnu až listopadu 2016 a exekutor je tak může vymáhat.

Lhůty promlčení a jejich počítání jsou záludné a existují i situace, kdy se jejich běh staví a pokračuje např. až po skončení řízení, nebo se přeruší a tím začnou běžet nanovo.

Každopádně je tedy lepší se s dlužnými alimenty začít zabývat, jinak o ně děti přicházejí.

Podívejte se na www.AlimentyDetem.cz a začnete neplacení výživného řešit. Čím dříve, tím lépe! Čím dříve, tím lépe!