Close

Slovníček základních pojmů č. 2

Jak jsme slíbili, tak plníme! Chceme pomoci lidem vyznat se více v právnické řeči a vysvětlit všechny podstatné pojmy, na které můžete v oblasti rodinného práva narazit. Pokračujeme tak v našem Slovníčku základních pojmů. Přejeme příjemné počtení a věříme, že vám pomůže.

  • Promlčení – Promlčení znamená, že poté, co uplyne zákonem daná lhůta, může dlužník namítat, že došlo k promlčení a pak  již nelze promlčené výživné vymáhat. Běžné výživné se promlčuje už po 3 letech. I zde ale existují určité výjimky.

  • Výkon rozhodnutí – jednodušeji řečeno vymáhání prostřednictvím soudu. Výkon rozhodnutí znamená, že soud vynutí splnění uložené povinnosti, tedy placení výživného. Provádí jej soudní vykonavatel.

  • Exekuce – vymáhání prostřednictvím exekutora. Slouží ke stejnému účelu jako výkon rozhodnutí, tedy vynucení plnění výživného. Provádí ji exekutor.
  • Exekuční titul – rozhodnutí soudu nebo soudem schválená dohoda, kde je určena vyživovací povinnost. Máte-li exekuční titul – můžete začít vymáhat.
  • Soudní exekutor – je ten, kdo je pověřen provedením exekuce, nikoliv výkonem rozhodnutí – tím je soudní vykonavatel. Soudní exekutor pracuje na exekutorském úřadu.
  • Doložka právní moci a vykonatelnosti – je razítko od soudu, které vyznačuje data, kdy rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti. Aby bylo možné začít vymáhat, je nutné toto razítko mít.
  • Úředně ověřená kopie rozhodnutí – je kopie rozhodnutí, kterou buď na poště, na městském úřadu nebo u notáře vytvoří a osvědčí razítkem, že se jedná o kopii předloženého originálu. Takto ověřenou kopii potřebujeme, abychom mohli začít s vymáháním.

Pomohly vám tyto pojmy? Máte zkušenost s tím, že alimenty nejsou řádně hrazeny, tak jak bylo určeno soudem? Můžete se obrátit na nás a my vám pomůžeme se jich domoci. Stačí se podívat na www.alimentydetem.cz