Close

Trestní oznámení na neplacení alimentů – jak to funguje?

Podání trestního oznámení na spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je velmi časté řešení situace, kdy Vám druhý rodič dítěte neplatí výživné. Podle statistik Policie je dokonce druhým nejčastějším trestným činem! (Pro zajímavost, tím nejčastějším je krádež.) Přitom ale vede k zaplacení dluhu na alimentech opravdu jen výjimečně. Jak je to možné? Pojďme se podívat na to, jak tento proces funguje.

Všeobecně se uvádí, že trestní oznámení můžete podat po 4 měsících neplacení. Ze zkušeností našich klientů však víme, že se až příliš často stává, že dlužník pošle jednou za čtyři měsíce symbolickou částku (např. 100 Kč) a myslí si, jak na vás vyzrál. Bohužel i Policie takové případy často smete ze stolu s tím, že prý dlužník „projevil snahu“.  Tak to ale není. Trestní oznámení můžete podat i ve chvíli, kdy dlužník plní nepravidelně a méně, než je jeho vyživovací povinnost. Ani „projev snahy“ trestní zákoník nezná. Aby se takový rodič vyhnul trestnímu stíhání nebo případnému odsouzení musela by být naplněna tzv. účinná lítost. To ale znamená, že by musel uhradit dluh do doby, než jej soud za tento trestný čin odsoudí.

Po podání trestního oznámení se zahajuje trestní stíhání, kdy Policie prošetřuje, zda a jakým způsobem plnil rodič svou vyživovací povinnost. Poté předá věc státnímu zástupci, který podá obžalobu k soudu. Pokud se prokáže, že rodič dítěte skutečně zanedbával svou vyživovací povinnost vůči dítěti, soud jej odsoudí a určí mu trest.

Nejčastěji dostane rodič „podmínku“, tedy podmíněný trest odnětí svobody. To znamená, že se rodič dítěte musí chovat po odsouzení řádně. Pokud by se tak nechoval a podmínku tím porušil, bude muset nastoupit do vězení.

shutterstock_360621752

Soud může také v rozsudku uložit určité povinnosti, například, aby uhradil dluh na alimentech. Pokud dluh ani částečně neuhradí, může soud nařídit, aby nastoupil do vězení k vykonání trestu. Bohužel ale tuto povinnost uhradit dluh nemůže trestní soud vymáhat. K vymáhání dluhu slouží jiné dva způsoby – buď soudní vymáhání (soudní výkon rozhodnutí) nebo exekuční řízení. Trestní řízení totiž slouží k potrestání neplatícího rodiče za to, že zanedbává své dítě, ale nikoliv k vymožení dluhu. Navíc ani nemá vliv na promlčení běžného výživného.

Jak je vidět, tento způsob řešení situace, kdy rodič neplatí na své dítě alimenty, není příliš účinný. Může se stát, že ze strachu z trestního stíhání nebo odsouzení rodič zaplatí, ale tento strašák bohužel neplatí na všechny.

Pokud tedy chcete skutečně alimenty vymoci, obraťte se na Alimenty dětem.cz!