Close

Úroky z prodlení neplacených alimentů

Od března tohoto roku je možné kromě dluhu na alimentech vymáhat nově i úroky z prodlení. Co to znamená? Poslanci se shodli na tom, že dluh na alimentech je dluh jako každý jiný. Pokud totiž někdo někomu dluží, kromě samotné částky dluhu mu naskakují ještě zákonné úroky jako trest za to, že se nemá k placení v řádném termínu. To zatím u alimentů nebylo možné.

Kdy nastupují úroky z prodlení?

K prodlení s placením dochází už další den, kdy Vám měly být alimenty zaplaceny. Takže pokud má druhý rodič platit k 10. dni v měsíci a do 10. nezaplatí, už od 11. dne mu naskakují i úroky. Výše úroků je upravená v nařízení vlády a činí 8,05 % z částky ročně.

K prodlení přitom dochází s každou nezaplacenou částkou.

Jak úroky uplatnit?

Tato novinka ovšem platí až od března roku 2017, tudíž bude možné vymáhat úroky z prodlení až za měsíce březen a dál. Pokud došlo k prodlení s placením měsíčních alimentů před březnem 2017, tak z nich vymáhat úroky nelze.

A jak úroky uplatnit? V případě, že již máte soudní rozhodnutí a dojde k tomu, že Vám po březnu 2017 nebude placeno výživné, je to trochu oříšek. Bude totiž třeba podat žalobu k soudu pro uplatnění práva na úroky z prodlení.

Pokud však rozhodnutí od soudu zatím nemáte a soud o určení výživného bude rozhodovat po březnu 2017, pak by soudy teoreticky mohly právo na úroky z prodlení stanovit přímo v rozhodnutí. Tím pádem by nebylo nutné při vymáhání dluhu na výživném podávat žalobu k soudu, ale stačilo by se obrátit na exekutora nebo soud a ty by automaticky vymáhaly dluh navýšený o úroky z prodlení.