Close

Rozvod je tady!

Rozvod je tady!

Suchou řečí paragrafů je manželství trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. V České republice však bylo v roce 2013 rozvedeno téměř 28 000 manželství, což představuje skoro polovinu sňatků, které byly v daném roce uzavřeny. Rozvést manželství však není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Jaké jsou tedy podmínky, za kterých může být manželství rozvedeno?

Obecně platí, že manželství může být rozvedeno v momentě, kdy soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze  očekávat jeho obnovení. Uvedená kritéria tvoří dohromady takzvaný „kvalifikovaný rozvrat“, který musí soud zkoumat, a to včetně jeho příčin.  Naštěstí to však mnohdy zkoumá pouze formálně, aby strany zbytečně nezatěžoval pitváním jejich problémů, tedy vychází například z jejich shodného tvrzení, že k takovému rozvratu došlo. Občas se ale stává, že právě při přezkumu tohoto kvalifikovaného rozvratu manželství začnou manželé na veřejnosti “prát své špinavé prádlo”, což většinou bývá zdroj všech dalších problémů. Obzvlášť se tak děje v případech, kdy rozvod inicioval jen jeden z manželů. Mnohdy potom stačí, aby jeden z partnerů začal poukazovat na určité věci a ten druhý si to prostě nenechal líbit. Tím se roztáčí celá spirála různých obvinění a  křivd a dostáváme se ke složitým rozvodům, které tak často vídáme v televizi.

Soužití manželů

Společné soužití je důležitým pojmem, který se zdá být zcela jasný a samozřejmý. Ale zdání klame. Často vzniká mylná představa, že pokud spolu manželé žijí v jednom bytě, tak se jedná o soužití manželů. Podle zákona však nestačí, aby spolu manželé jen žili ve společné domácnosti, ale musí se i chovat jako manželé, a to jak po stránce citové tak i intimní. Platí to i opačně, manželé žijící odděleně, například kdy je jeden dlouhodobě v cizině, mohou spolu žít ve smyslu zákona, neboť tvoří manželské či rodinné společenství, tedy mají se rádi a chtějí být spolu.

Důvody, kdy nemusí soud manželství rozvést

Tyto důvody jsou poměrně vzácné, ale existují. Soud manželství nerozvede ku příkladu za situace, kdy by rozvod nebyl v zájmu nezletilého dítěte ze zvláštních důvodů (třeba vážná nemoc dítěte). Dalším případem, kdy soud manželství nerozvede, je kdy by byl rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství nepodílel a byla by mu tím způsobena závažná újma (opět se může jednat např. o zdravotní důvody)

A co děti?

Pokud mají manželé nezletilé děti, manželství nebude rozvedeno dřív, než soud rozhodne o poměrech dětí v době po rozvodu manželství. Zákon se tak snaží chránit děti tím, že v prvé řadě musí být zajištěna péče o ně, a až poté bude vyřešen samotný vztah manželů. Přitom právě toto rozhodnutí bývá tím největším bodem svárů mezi manžely. Samotný rozvod manželství pak už bývá jen formalitou.

9671285860_db7427a280_o

Společný majetek manželů

Majetek manželů, neboli společné jmění manželů, bývá dalším důvodem sváru a někdy i několikaletých soudních pří. Záleží přitom, jaký typ rozvodu manželé zvolí. V českém právu existují dva základní typy rozvodu, a to sporný a nebo nesporný, který se občas označuje jako rozvod dohodou. Při sporném rozvodu není řešen majetek manželů. Soud nejdříve rozvede manželství, zatímco řešení majetku je odsunuto na později v samostatném řízení. U nesporného rozvodu je naopak nutné, aby se nejprve obě strany dohodly na rozdělení majetku, a soud tak mohl dohodu schválit a jejich manželství rozvést. Veškeré detailní informace o těchto dvou typech rozvodů se dozvíte v článku Sporný a nesporný rozvod – jaký je v tom rozdíl?