Close

Sporný a nesporný rozvod – jaký je v tom rozdíl?

Rozvod máme každý spojený s válčením manželů o děti, majetek, bitvou právníků a naschvály. Ve skutečnosti však rozvod sám o sobě tak vypjatý nebývá, neboť manželé často projdou krizí svého vztahu ještě předtím, kdy neúspěšně bojují o záchranu manželství. Nakonec se oba vyčerpaní rozhodnou pro rozvod. Ten pak často probíhá dohodou a jde o takzvaný nesporný rozvod. Rozvod však může být i sporný, a to v případě, kdy se manželé dohodnout nedokážou.

heart-48522_1280

Rozdíly mezi nesporným a sporným rozvodem

Jak už název napovídá, nesporný rozvod přichází v úvahu, kdy se manželé dokáží dohodnout ve všech oblastech, včetně majetku a péče o děti. Právě majetek a děti bývají velice častým zdrojem neshod mezi manžely a důvodem pro dlouhotrvající soudní spory. V takovém případě není možné provést rozvod dohodou, ale je proveden tzv. sporný rozvod. Obecně tak můžeme říci, že rozvod dohodou se použije, pokud jsou manželé schopni se dohodnout, v opačném případě se použije sporný rozvod.

Podmínky pro nesporný rozvod

Krom ochoty a schopnosti se dohodnout však musejí být pro nesporný rozvod splněny i další podmínky:

  • manželství musí ke dni zahájení řízení o rozvodu trvat nejméně jeden rok
  • manželé ke dni zahájení řízení o rozvodu spolu déle než šest měsíců nežijí
  • manželé musí mít předem soudem schválenou dohodu o poměru nezletilých dětí v době po rozvodu, mají-li nezletilé děti
  • manželé musí předem uzavřít písemnou dohodu (s úředně ověřenými podpisy) o úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a případně („případně“ znamená, že to není nutné) i výživného po rozvodu
  • v neposlední řadě musí jít o společný návrh, tedy druhý manžel se musí připojit k návrhu na rozvod manželství

Pokud se druhý manžel k návrhu manžela na rozvod připojí a prohlásí, že dané skutečnosti jsou nesporné, soud už příčiny rozvratu dále nezkoumá. Tedy pokud nemá důvod pochybovat, že strany říkají pravdu.

Některým rozvádějícím se manželům přijde lhůta šesti měsíců příliš dlouhá, a proto soud občas klamou, když tvrdí, že spolu po tak dlouhou dobu nežijí, ačkoliv to není pravda. Avšak tato lhůta slouží k tomu, aby se lidé nerozváděli příliš ukvapeně a aby bylo skutečně jisté, že obnovení společného žití není možné.

Když se manželé nedohodnou

Často se také stává, že ačkoliv se původně manželé chtěli rozvést nesporným způsobem, jejich snaha ztroskotává právě na dohodě o  majetku.  Proto nakonec volí sporný rozvod, kdy se manželství rozvede, a rozdělení majetku se řeší až následně v samostatném řízení. Dochází k tomu například když jeden z manželů spěchá do nového manželství a nemá trpělivost na to, aby se na všem dohodl. Proto se rozhodne pro rozvod sporný a řešení majetku se tak odsune. To ale může později přinést problémy.

U sporného rozvodu navíc soud zkoumá, zda je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze tedy očekávat jeho obnovení, tedy tzv. kvalifikovaný rozvrat. O něm se již více dočtete v článku Rozvod je tady.