Close

Úroky z prodlení u výživného – jak je uplatnit?

Od března loňského roku je možné kromě dluhu na alimentech vymáhat nově i úroky z prodlení. Co to znamená? Poslanci se shodli na tom, že dluh na alimentech je dluh jako každý jiný. Pokud totiž někdo někomu dluží, kromě samotné částky dluhu mu naskakují ještě zákonné úroky jako trest za to, že se nemá k placení v řádném termínu. To zatím u alimentů nebylo možné.

Kdy nastupují úroky z prodlení?

K prodlení s placením dochází už další den, kdy měly být alimenty zaplaceny. Takže pokud má druhý rodič platit k 10. dni v měsíci a do toho dne nezaplatí, už od 11. dne mu naskakují i úroky. Výše úroků je upravená v nařízení vlády a momentálně činí 8,05 % z částky ročně.

K prodlení přitom dochází s každou nezaplacenou částkou.

Jak úroky uplatnit?

Tato novinka ovšem platí až od března roku 2017, tudíž bude zřejmě možné vymáhat úroky z prodlení až za měsíce březen a dál. Pokud došlo k prodlení s placením měsíčních alimentů před březnem 2017, tak z nich patrně vymáhat úroky nelze. Samotný text zákona však možnost vymáhání úroků za alimenty nezaplacené před březnem 2017 neřeší a je možné, že soudy  dovodí, že taková možnost existuje.

A jak úroky uplatnit? V tom je právě trochu oříšek, podívejme se tedy na 2 možné situace.

  1. Máte rozhodnutí o výživném vydané před březnem 2017

V případě, že již máte soudní rozhodnutí, které bylo vydáno před březnem 2017 a po tomto datu nebylo placeno výživné, je to poněkud komplikovanější situace. Je totiž třeba podat žalobu k soudu pro uplatnění práva na úroky z prodlení. To ale zřejmě nebude stačit. K podání takové žaloby za nezletilého bude zřejmě zákonný zástupce potřebovat přivolení soudu. Bude tedy potřeba zahájit nejprve řízení o vyslovení souhlasu soudu s právním jednáním za nezletilého a až následně o přiznání nároku na úroky z prodlení. Podávání žalob za nezletilého totiž není běžnou péčí, na rozdíl od návrhů na určení výživného. Zdá se, že tuhle situaci zákonodárci poněkud nedomysleli.

Další možností pak je navrhnout soudu, aby rozhodl o úrocích v rámci jiného řízení o výživném. Pokud si tedy žádáte například o zvýšení výživného, mohou vám být, pokud to navrhnete, přiznány úroky v tomto rozhodnutí, ovšem pouze do budoucna.

      2. Nemáte zatím rozhodnutí soudu o výživném

Pokud rozhodnutí od soudu zatím nemáte, pak mohou soudy u nezletilých dětí právo na úroky z prodlení stanovit přímo v rozhodnutí. O úrocích však soudy nemohou rozhodovat bez návrhu. Návrh na přiznání úroků tak musíte podat spolu s návrhem na určení vyživovací povinnosti.

Tím pádem by pak při vymáhání dluhu na výživném stačilo obrátit se na exekutora nebo soud a ty by automaticky vymáhaly dluh navýšený o úroky z prodlení.

Shrnutí:

Jestliže vás tedy teprve čeká soud o určení vyživovací povinnosti, uděláte nejlépe, když soudu navrhnete, aby rozhodl také o úrocích z prodlení. V případě, že již rozhodnutí máte, budete se před vymáháním úroku muset obrátit nejprve na soud a to buďto v rámci samostatného řízení nebo například v řízení o zvýšení alimentů. Jakmile budete mít rozhodnutí soudu, ve kterém bude o úrocích rozhodnuto, může exekutor úroky začít vymáhat.

 

A pokud už nyní máte trable s dluhem na alimentech a chcete to řešit, stačí se podívat na www.alimentydetem.cz nebo nám napsat či zavolat.