Close

Výživné a insolvence – jaké mají alimenty postavení?

V minulém článku Insolvence a výživné jsme si vysvětlili, co to insolvence je a jak v insolvenčním řízení uplatnit výživné. To ale není vše. Víte třeba, jaké má výživné při insolvenci postavení a kdo Vám ho vyplácí?

Insolvenční správce

Insolvenční správce je pro vás nejdůležitější postavou, je to totiž on, kdo spravuje majetek a příjmy dlužníka, vždycky je proto dobré být s ním v kontaktu. Insolvenční správce je navíc tím, kdo vám vyplácí alimenty.

Jeho můžete informovat o tom, že vám alimenty nechodí nebo že došlo třeba ke změně výše alimentů. Pokud navíc zjistíte, že insolvence už byla schválená a druhý rodič svou vyživovací povinnost nepřiznal, opět jej o tom informujte. To, že dlužník zatajil svůj dluh na výživném, může vést ke zrušení schválené insolvence, protože záměrně neuvedl svou vyživovací povinnost.

Pokud by však s vámi správce nekomunikoval nebo byste narazili na nějaké potíže, můžete se obrátit přímo na insolvenční soud.

Výživné má přednost!

Stejně jako v exekuci i při insolvenci má výživné přednostní postavení. To znamená, že bude hrazeno před ostatními pohledávkami. Na rozdíl od jiných pohledávek také musí být hrazeno v plné výši, a to jak běžné výživné, tak dlužné. Chcete-li trochu právnického jazyka, abyste se orientovali, o jakou pohledávku jde, jedná se o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

S vyživovací povinností se navíc počítá už při výpočtu měsíčních splátek v případě oddlužení splátkových kalendářem.

Přednostní postavení výživného však bohužel neznamená, že jako první dostanete peníze vy. Ještě lepší postavení má totiž insolvenční správce. Ten si z měsíční splátky nejprve musí strhnout odpovídající částku na své náklady a také na svou odměnu. Teprve ze zbylé částky vám může vyplatit výživné. Od 1. července 2017 má navíc insolvenční správce povinnost uložit si tímto způsobem na účet částku odpovídající hned šesti měsíčním odměnám.

Může se tedy stát, že se k vám výživné několik měsíců nedostane, i když budou dlužníkovi řádně prováděny srážky ze mzdy a to právě v důsledku toho, že si je insolvenční správce bude ukládat na vlastní účet.  Jakmile bude mít insolvenční správce odpovídající částku naspořenou, začne z dalších měsíčních splátek hradit dluh na výživném, který během přechodného období vznikl.

Insolvence a exekuce

Během insolvence je dlužník před vymáháním chráněn. To znamená, že již nařízené exekuce neprobíhají a nové exekuce lze sice nařídit, ale vymáhat se nebude. Právě proto je třeba, aby bylo výživné uplatněno v insolvenčním řízení. Pokud tedy máte nařízenou exekuci na výživné, v tomto případě se na ní nespoléhejte.

Nebojte se bojovat za práva svých dětí!

A pokud insolvence nebyla povolena nebo byla v průběhu zrušena, můžete se obrátit na nás. Stačí se podívat na naše stránky Alimenty dětem.cz